„Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco pro ženy je to emoční tělo.“

Eckhart Tolle